Vi vill bygga ett starkt samhälle

En stark kommun byggs av olika delar av samhället. Civilsamhället tillsammans med föreningsliv, trossamfund, kultur, jakt och friluftsliv är viktiga för att utveckla Örnsköldsvik.

Civilsamhället och frivilliga organisationer och föreningar har en viktig roll, inte minst i arbetet med att bryta utanförskap, förbättra integrationen och bidra till en kommun som håller ihop.

Alla våra idrottsföreningar, stora som små, är viktiga. Särskilt viktigt är det med föreningar i våra småorter. Det bidrar till gemenskap och utveckling av både samhälle och människor.

Att vi har närheten till Höga Kusten och naturen bara runt knuten skapar alldeles unika möjligheter för Örnsköldsvik som kommun att kunna bidra med både storstadsliv och friluftsluftsliv i ett och samma andetag. För att fortsätta stärka friluftslivet i Örnsköldsvik vill vi skapa fler ytor som främjar aktivitet för fler individer.

Vi föreslår:

  • En satsning på offentliga mötesplatser och en kreativ och lekfull stadskärna som främjar aktivitet och rörelse
  • En satsning på en skatepark i Bredbyn.
  • En friluftspark på Skyttis där flera sporter och friluftsaktiviteter möts.
  • Utveckling av inre hamnen till en mötesplats dygnet runt, året om.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?