Nu får vi ordning på äldreomsorgen

Att åldras och bli äldre i Örnsköldsvik ska vara värdigt. Man ska få den service man behöver från samhället i form av omsorg och boende. De äldre tillhör en av de grupper som känner störst otrygghet i samhället.

Att bli äldre innebär ofta ett ökat behov av hjälp. Vi moderater vill lyfta möjligheterna och underlätta för ett aktivt liv som senior, så länge man själv vill och orkar. Vi vill stärka äldres rätt till ett gott liv och välbefinnande. Det handlar om allt från kvaliteten på måltiderna till individuella insatser för att bryta ofrivillig ensamhet.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik och har individuella önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är oerhört viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande och den ska finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Vi föreslår:

  • Att hospice i Örnsköldsvik ska byggas vid gamla Arnäsgården, “Hospice Örnen”.
  • Att det ska finnas språkkrav på all personal inom äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun.
  • Fixartjänster som utförs av privata utförare i större utsträckning. Fokus på serviceorterna (Björna, Bredbyn, Gideå, Husum och Bjästa) i kommunen.
  • Att samtliga verksamheter inom äldreomsorgen ges fria medel att disponera och utveckla sin verksamhet.
  • Omsorgsboenden i Järved, Domsjö, Husum och Bjästa.
  • Att anhörigvårdarens roll ska belönas.

Ta ställning och dela artikeln