Moderaterna Örnsköldsvik

Årets Moderatförening i Sverige 2024

Nu får vi ordning på Örnsköldsvik ! Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt. Vi går just nu mot ett EU-val och förtidsröstningen har börjat och är mellan den 22 maj – 9 juni.

Här möter du Annica Jonsson, Ordförande i Välfärdsnämnden och med en stor drivkraft att bl.a. förbättra tillvaron får våra barn och ungdomar, i Örnsköldsviks kommun.

 • Socialtjänst
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Stöd och service till funktionshindrade

Välfärdsnämnden ska inom sina verksamhets-områden arbeta med frågor som berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både utifrån grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.

Vi vill skapa ett friare och säkrare Europa för framtida generationer.

Vi har fått ordning på invandringen till Sverige genom tuffa förhandlingar i EU. Vi har drivit igenom att våld mot kvinnor ska bekämpas hårdare. Vi har sett till att det kan bli mer kärnkraft i Europa så att vi blir mindre beroende av smutsigt kol och rysk gas. Vi har fått igenom att alla medlemsländer tar ansvar för att sänka utsläppen, i stället för att åka snålskjuts på Sverige.

Vi kommer att jobba för en europeisk specialpolis som bekämpar den organiserade brottsligheten. Vi lovar att fortsätta stödja Ukraina, så länge som det krävs. Europa är värt att försvara. Vi ska minska regelkrångel för företag, för fler jobb i Sverige. Och vi kommer att driva på för att göra rätten till abort grundlagsskyddad, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Donation

Hjälp oss att få ordning på Sverige

Valfritt belopp

 • För ett Säkrare, Grönare & Friare Sverige

 • Stärk Moderaterna inför valrörelsen 2026

 • Stöd Moderaternas politik

 • Och mycket mer

Skänk valfritt belopp

Medlemskap

Gå med i Moderaterna

100 kr

 • Endast 100 kr som medlemsavgift under första kalenderåret

 • Var med och påverkar och förbättra Örnsköldsvik

 • Delta i våra kampanjer

 • Bli en del av vår gemenskap

Bli medlem