Nu får vi ordning på skolan

Lugn och ro är helt avgörande för en framgångsrik skolgång. Våra barn och ungdomars mående och lärande är viktigt både nu och för framtiden.

För att ge våra barn bästa möjliga start i livet behöver vi noga se till att kvaliteten är hög på samtliga skolor och förskolor i Örnsköldsvik. Alla skolor, oavsett om de ligger i tätorten eller på landsbygden, ska präglas av utveckling, utbildning och kvalitet.

Förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i grundskolan. Moderaterna anser att minskade barngrupper bidrar till att uppnå god kvalitet och arbetsmiljö i förskolan.

Vår främsta prioritering vad gäller skolan är att få ordning på den. Att få ha lugn och ro i sitt klassrum är helt avgörande för en framgångsrik skolgång. Våra barn och ungdomars mående och lärande är viktigt både nu och för framtiden. Vi kommer därför att jobba intensivt med att säkerställa att alla elever ska få förutsättningar att lyckas i skolan, oavsett vad man vill göra efter sin utbildningstid. En viktig insats är att upprätta så kallade SU-grupper (särskilda undervisningsgrupper) så att alla elever får den uppmärksamhet de behöver.

För elever i högstadiet kan extra undervisningstid eller läxhjälp vara avgörande för att kunna komma ikapp med studierna i något eller några ämnen. Satsningar måste göras för alla elever som behöver extra undervisning. Örnsköldsvik bör erbjuda sommarskola från årskurs sex för de som riskerar att halka efter.

Gymnasieskolan ska förbereda eleverna på antingen vidare studier eller arbete. Det är oerhört viktigt att gymnasiets lärlingsutbildningar håller hög kvalitet. Våra elever förtjänar en högkvalitativ skola. Det är därför hög tid för en ny, modern gymnasieskola i vår kommun.

Svensk vuxenutbildning ska skapa förutsättningar för människor att ställa om under sina yrkesliv. I takt med att samhället förändras ställs nya krav som kräver nya kunskaper. Vi vill därför återinföra Komvux-verksamheten för de som saknar allmän gymnasiekompetens.

Vi föreslår:

  • En ny, modern gymnasieskola.
  • En gymnasieutbildning som samverkar med de lokala företagen.
  • En elevhälsogaranti – alla Örnsköldsviks skolungdomar ska garanteras hjälp mot psykisk ohälsa.
  • Moderna enheter där barnomsorg och äldreomsorg kombineras.
  • Att man återgår till SU-grupper så alla elever blir sedda och får den studiero de förtjänar och behöver.

Ta ställning och dela artikeln