Nu får vi ordning på tryggheten i Örnsköldsvik

Att upprätthålla lag och ordning är en av samhällets kärnuppgifter. Genom att rösta på Moderaterna får du som medborgare garantier på att dessa livsviktiga frågor prioriteras. Att gå över torget på kvällen eller att vänta på nattåget på Resecentrum får inte vara synonymt med att känna rädsla. Det är allt yngre personer som fastnar i en vardag med våld och droger. Hus, bilar och allmänna platser blir vandaliserade allt oftare. Vi måste bryta denna trend nu. Vi vill införa kameraövervakning på större allmänna platser, så som Stora torget, Örnparken och Resecentrum. Som ett komplement till kameraövervakningen vill vi också tillsätta ordningsvakter för ökad trygghet i vår kommun.

Örnsköldsviks kommun har en yta som är nästan lika stor som hela Skåne. Det innebär att en del invånare har långa avstånd till vård om något akut skulle inträffa. Det är viktigt att akut vård finns nära och är tillgängligt för alla oavsett var i kommunen man bor. Tjänsten IVPA (i väntan på ambulans) innebär att räddningstjänsten från en närliggande brandstation kan rycka ut på ett larm i väntan på att en ambulans ska anlända. Detta är ett samarbete med regionen som vi vill fortsätta utveckla.

Vi föreslår:

  • kameraövervakning inom centrumfyrkanten.
  • att hela Storgatan från Hamnparken till sjukhuset ska hållas väl upplyst.
  • ett offensivt arbete för att förebygga, och motverka narkotikabrott.
  • heltidskrav på motprestation vid erhållande av försörjningsstöd eller andra ekonomiska bistånd.
  • förebyggande insatser i form av dialog och uppsökande verksamhet för att bryta utanförskapet

Ta ställning och dela artikeln