Nu får vi ordning på den negativa utvecklingen i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks ryggrad är våra företag. Nolaskogsandan har byggt och fortsätter bygga vårt samhälle in i framtiden med världsledande teknik, entreprenörer och innovationer. Vi måste byta riktning och från grunden förbättra kommunens attityd, stöd och service mot företag. På det sättet kan vi försäkra oss om att vårt entreprenörskap fortsätter att prägla kommunens utveckling långt in i framtiden.

Vad gäller kommunala verksamheter vill Moderaterna prioritera kärnverksamheterna. Vi anser att kommunen inte ska bedriva en mängd verksamheter som ligger långt utanför kommunens ansvarsområden. Det är varken ansvarsfullt eller resurseffektivt.

En annan viktig fråga är flygplatsfrågan. Vi vill verka för en gemensam flygplats tillsammans med Umeå kommun. Det har skapats nya vanor och resandet via Örnsköldsviks flygplats har minskat radikalt. Flygplatsen går med förlust varje år och det finns inga tecken som tyder på att detta skulle ändras. Majoriteten av resande invånare i Örnsköldsviks kommun reser redan idag från Umeå flygplats.

Vi föreslår:

  • Rimliga hastighetsbegränsningar – inga onödiga hastighetssänkningar.
  • Att Örnsköldsvik genast ska tillsätta en industristrategi med fokus på nya idéer och bevarande av de industrier som finns idag.
  • En målsättning om att Örnsköldsviks kommun ska klättra i företagsrankingen till minst en topp-100-placering.En satsning i Husum med omnejd för ett nytt industriområde.
  • Att det byggs ett nytt bostadsområde i Bodum-Lakasund.
  • Att man verkar för en mer långsiktig och hållbar lösning vad gäller en flygplats för Örnsköldsviksbor.

Ta ställning och dela artikeln