Nu får vi ordning på jobben i Örnsköldsvik

Vi moderater verkar för en modern arbetslinje där vi från politikens sida skapar förutsättningar för varje invånares möjlighet till sysselsättning. Tillsammans med företagen i vår kommun skapar vi tillväxt, jobb och framtidstro. Det är därför helt avgörande att vi har effektiva arbetsmarknadsåtgärder med goda resultat. Vår arbetslinje är att möta näringslivets behov av kompetens och bereda möjligheter för den som vill kompetensutvecklas. Invånare som har eller har haft ett arbete skall få möjlighet till omställning och att kunna sadla om till en annan yrkesroll. Vi vill ta tillvara människans faktiska arbetsförmåga.

En röst på oss innebär en bättre balans mellan rättigheter och krav i bidragssystemet. Arbete och sysselsättning ska alltid gå före passiv ersättning. Att ha ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjlighet att påverka sitt eget liv.

Vi vill införa en Sverige-introduktion för alla nysvenskar, språkkrav och krav på 100 % deltagande. Att ställa krav är att bry sig.

Vi föreslår:

  • Fler platsbundna utbildningar som är lärarledda.
  • Att man utgår från individens utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet i samverkan med näringslivet.
  • Att alla ges möjlighet till reell kompetensutveckling – även yrkesverksamma.
  • Nystartsjobb före extratjänst
  • Införlivandet av en offensiv arbetslinje 2.0, ”Örnsköldsviks-modellen”.
  • Att man skapar förutsättningar för sysselsättning före bidrag.
  • Införande av en jobbpremie för långtidsarbetslösa som kommer ut i arbetslivet.
  • Att biståndsenheten måste jobba mer med uppsökande verksamhet mot barn och vuxna.
  • En Sverige-introduktion för alla nysvenskar. Kunskapskrav och krav på 100 % deltagande.

Ta ställning och dela artikeln