Linnéa Berggren

Ordförande Moderaterna Örnsköldsvik, 1:e vice Ordförande Välfärdsnämnden