Johannes Nordin

Kommunalråd, 1:e vice Ordförande i Kommunstyrelsen

Johannes Nordin som Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har det politiska ansvaret för:

 • Personalfrågor
 • Kompetensförsörjningsfrågor
 • Högre utbildning
 • Näringslivsfrågor
 • Upphandlingsfrågor
 • Kommunens ekonomi och ekonomiska planering
 • Utvecklingsfrågor som infrastruktur, högre utbildning, översiktlig fysisk planering (mark- och naturresursfrågor inklusive jord och skog) samt bostadsförsörjning
 • Fastighetsfrågor
 • Digitalisering
 • Energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
 • Säkerhet, trygghetsfrågor och utveckling av demokrati
 • Civilförsvars frågor
 • Att följa bildningsnämndens verksamheter
 • Att följa samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
 • Att följa kultur- och fritidsnämndens verksamheter
 • Samordning och information mellan Örnsköldsviks Alliansens partier