2020-04-02

Socialdemokraternas (o) ansvarliga hantering får konsekvenser.

I dagens allahanda kommenterar kommunalrådet Per Nylén hur han ser på kommunens underhållsskuld. Summan handlar om 700 miljoner. Det vill säga att vi ligger efter i underhåll på kommunernas egna lokaler och fastigheter med 700 miljoner kronor.

Lars Näslund, Vice gruppledare kommenterar underskottet för moderaterna: 

”Det är alarmerande eftersom rötskador och mögelskador blir följden av eftersatt underhåll. Om underhållsskulden är beräknad till 700 miljoner och man inte ser det som akut så stiger underhållsskulden allt brantare! Det kan i många fastigheter innebära totalsanering eller rivning och nybyggnation. Höglidenskolan är ett lysande exempel. Renoveringen beräknades till 25 miljoner summan passerade 100 miljoner innan det stod färdigt.”

För mer information och kommentarer, kontakta oss på oviksmoderaterna@outlook.com

Ta ställning och dela artikeln