Politiken

Moderaterna i Örnsköldsvik representerar Nya Moderaterna på en lokal nivå. Vi företräder partiets politik och värnar om frihet under ansvar.

Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra värderingar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara.

 

Läs gärna mer om vår politik:

Valrogram

https://moderaterna.se/var-politik