Beatrice Glud

Ledamot Kommunfullmäktige, Ersättare i Bildningsnämnden, Politiskt Resurs, Distriktsordförande för MUF Västernorrland,