Lättläst

 • Fått ordning på invandringen till Sverige.
 • Mer arbete för att stoppa våld mot kvinnor.
 • Ordnat så att det blir mer kärnkraft i Europa
  så vi kan sluta använda
  smutsig kol och gas från Ryssland.
 • Länderna i EU tar ansvar för sina utsläpp
  i stället för att bara vi i Sverige gör det.

Det här kommer vi att göra i EU:

 • Arbeta med att skapa en särskild polis
  som ska stoppa organiserad brottslighet.
 • Fortsätta ge stöd till Ukraina,
  så länge de behöver stöd.
  Det är viktigt att försvara Europa.
 • Minska regler för företag
  så att det kan bli fler jobb i Sverige.
 • Kämpa för att alla länder i EU
  ska skydda rätten till abort.

Moderaterna har gjort straffen hårdare för grova brott i Sverige.
Vi arbetar för att göra polisens arbete lättare.

Men vi måste stoppa vapen, droger
och organiserad brottslighet
som gör brott i flera länder i Europa.
Därför vill vi skapa en särskild europeisk polis
som ska arbeta med att stoppa kriminella gäng
så att de inte kan resa fritt mellan våra länder.
Sverige ska bli ett tryggt land igen.

Moderaterna vill ha mer kärnkraft i Europa.
Kärnkraften är hållbar.
Den skadar inte vårt klimat.

Sverige och Europa behöver kärnkraft
för att minska utsläppen.
Vi behöver också kärnkraft för
att sluta köpa kol och gas från Ryssland.
Priset på el i Sverige blir lägre
om elen kommer från kärnkraft.
 

De som smugglar människor
ska inte bestämma vem som har rätt
att få komma till Europa.
Terrorister ska inte kunna komma hit
för att göra attentat.

Därför vill vi att kontrollen ska bli hårdare
vid alla gränser till Europa.

Moderaterna har arbetat mycket med
hur invandring till EU ska minska.
Det ska vi fortsätta med.

Moderaterna tycker att det är självklart
att lagar ska skydda rätten till abort.
I Sverige har vi en sådan lag.

Kvinnans rätt att själv bestämma
är en mänsklig rättighet.
Vi kommer därför att kämpa för att
alla länder i EU ska skydda rätten till abort.

Samarbetet i Europa är viktigt för Sverige.
Handeln inom EU skapar jobb
och får ekonomin i Sverige att växa.

Men det finns för många krångliga regler
och för mycket byråkrati.
Det vill vi i Moderaterna ändra på.
Med fler jobb och fler företag
blir Sverige starkare.

Skogen i Sverige skapar jobb
och ger pengar till välfärden.
Den är en viktig del av vår historia
och vår kultur.

Skogen är också viktig för vårt klimat.
Därför tycker vi att vi ska bestämma själva
om regler för skogen i Sverige.


Det ska EU inte bestämma om.