Vi moderater som bor i Örnsköldsviks kommun är tillsammans de lokala företrädarna för partiet. Vi är fast övertygade om att Örnsköldsvik ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Vi tror att nästan alla människor av egen kraft kan skapa ett gott liv, tillsammans med andra. Att vi både har en moralisk skyldighet att ta fullt ansvar för våra egna liv – och bry oss om andras.

Kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter:                  Ersättare:

Annica Jonsson                            Anita Danielsson

Lars Näslund                                Jarl-Erik Smeds

Johannes Nordin                           Peter Byström

Linnéa Berggren                           Jeanette Karlsson

Roger Näslund

Helena Emanuelsson

Patrik Björklund

 

Kommunstyrelsen:

Ordinarie ledamöter:                    Ersättare:

Lars Näslund                                  Annica Jonsson

Johannes Nordin                            Jarl-Erik Smeds

 

Bildningsnämnden:

Ordinarie: Patrik Björklund & Helena Emanuelsson

Ersättare: Peter Byström

 

Humanistiska nämnden:

Ordinarie: Camilla Svensson (1:e vice ordförande i nämnden)

Ersättare: Anita Danielsson & Marianne McHardy

 

Kultur- och Fritidsnämnden

Ordinarie: Julia Jäger

Ersättare: Margona Berggren

 

Omsorgsnämnden:

Ordinarie: Annica Jonsson (1:e vice ordförande i nämnden)

Ersättare: Monica Nordstrand & Maud Gustavsson

 

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ordinarie: Roger Näslund

Ersättare: Olof Glud & Tom Jonsson