Moderaterna tappar inte farten inför 2021!

Vi tror på att alla som bor i Örnsköldsviks kommun har en stark önskan att deras intjänade skattepengar inte skall missbrukas. Det är en av de huvudfrågor som vi moderater i Örnsköldsvik kommer att fortsätta bevaka och påverka i vår politik under 2021. 


Vi tror på att alla som bor i Örnsköldsviks kommun har en stark önskan att deras intjänade skattepengar inte skall missbrukas. Det är en av de huvudfrågor som vi moderater i Örnsköldsvik kommer att fortsätta bevaka och påverka i vår politik under 2021. 

Några mycket viktiga stridsfrågor är följande:

Underhåll är viktigt vad gäller våra fastigheter och anläggningar. Detta är dock inget som innebär att det skulle finnas skäl att bygga ny simhall för 100 miljoner kronor när kommunen fullkomligt blöder pengar. Med det ekonomiska läget vi har i dag måste vi välja våra investeringar.

Avveckling av dagbarnvårdare och nedläggning av mindre förskoleenheter för att istället satsa storskaligt är verkligen inte rätt väg för en sund barnomsorg. Vårdnadshavarens valfrihet att välja alternativ urholkas dessutom. Inte minst försämras också närheten för familjerna, vilket bland annat medför ökade transportkostnader. 

*  Det är inte bara de små som drabbas av det socialdemokratiska styrets dåliga riktlinjer. De äldre inom omsorgen behöver också bättre omvårdnad. Moderaterna säger kraftigt nej till stordrift. Valmöjligheter och utbyggnad av befintliga enheter måste prioriteras.

*  Skolan måste få de resurser som innebär att dess oerhört viktiga verksamhet fungerar på ett bra och relevant sätt. Det handlar givetvis om aspekter som behöriga lärare, annan viktig skolpersonal samt vettiga studiemiljöer för barnen och ungdomarna. Något som är mycket viktigt för att alla elever ska kunna få en bra skolgång är att skapa lugn och ro. Skolor som har stora problem med detta bör därför kunna ha möjlighet att åtgärda dylika problem. 

*  Moderaterna i Örnsköldsvik säger ett absolut nej till Vasaparken. Behovet för kulturlivet kan tveklöst lösas med fler alternativ än just Vasaparken. Vi säger ja till kultursatsningar. Det finns redan idag kulturverksamheter runt om i kommunen vilka är många, stora, varierade och centralt placerade. Dessutom finns en privat aktör som är villig att bygga om Nolaskolans aula till de krav som efterfrågas.  

*  Vi skall känna oss säkra i vår kommun. Därför säger vi ett absolut nej till en nedrustning av räddningstjänsten. Pengar måste skjutas till för att säkerställa att inga neddragningar av tjänster görs,  samt för att bibehålla RIB-organisationen (deltids-brandpersonal). Vår trygghet och säkerhet i kommunen får inte hotas av kostnadsskäl. Det är exakt för sådana ändamål skatten i första hand är till för.