Moderateraterna styrelse för 2021

I torsdags den 25/3 hade Moderaterna sitt sedvanliga årsmöte.
Trots pandemitider är det viktigt att det interna politiska arbetet fortsätter så att vi tillsammans kan bedriva en stark valrörelse.

Moderaterna hade ett årsmöte över plattformen Zoom och avklarades på drygt en timme.
Det är ett bevis på att vi moderater, vi ställer inte in. Vi ställer om.
Den nya styrelsen vill tacka för förtreoendet att leda verksamheten under 2021.

Ordförande vill också tacka dom avgående som under 2020 deltog med sitt outröttliga engagemang, kloka ideér och framförallt gemensam verkstad.

Den nya styrelsen består av: 
Lars Näslund vice ordförande , Jeanette Karlsson Ordförande,
Maud Gustavsson, moderatkvinnoansvarig
Tom Jonsson, Olof Glud, Diana Lundkvist, Syliva Sundqvist och Carl Thunberg

Självskrivna ledamöter:
Annica Jonsson, gruppledare
Beatrice Glud, MUF-ordförande

” Att göra saker och ting ensam är starkt men att göra det tillsammans med andra är betydligt starkare. Tillsammans ska vi kraftsamla oss och samla Ö-viksbor för att tillsammans jobba mot en positiv samhällsutveckling. Vi är ett samlingsparti som ser problemen i skolor, omsorg och tillväxt men också lösningar. Ett ordförandeskap för mig har alltid handlat om att säkerställa att allt vi gör, det gör vi strategiskt och tillsammans. Det är vad vi under 2021 ska fortsätta med!” – Jeanette Karlsson, ordförande