EXTRA POLITISKT FORUM!

På grund av aktuell situation kring hälsosjukvården och dom förslag som förvaltningen presenterat.

Under valet 2018 lovade vi moderater att kämpa för en budget i balans vad gäller hälsosjukvården men också att vården ska vara där patienten behöver den. Patienter vill leva ett liv inte leva i vården. För att uppnå detta behövs åtgärder. Just nu i regionen pågår ett stort förändringsarbete och ett aktivt arbete med att få specialistvården i ram.

Det har dom senaste veckorna varit mycket i media kring regionen och förvaltningens förslag till förändringar, där även Öviks sjukhus påverkas.

Med anledning av detta undrar vi om det finns önskemål utav en träff med fokus på regionen. Lena Asplund, ordförande för hälsosjukvårdsnämnden deltar. Även Anna Proos, gruppledare för regionen.