Vi presenterar idag med stolthet en alliansbudget

Vi presenterar idag med stolthet en alliansbudget. En budget som genomsyrar det som driver oss allianspartier, med fokus på skolan, näringslivet och de äldre. Vi vill satsa 52 miljoner mer på skolan, varav 12 miljoner ska gå till alla de elever som behöver extra stöd. Vi vill också ha gedigna investeringar på våra äldre. Därför vill vi bygga 5 nya äldreboenden inom 12 år. Vi vill krympa ner kommunens administrativa börda för att få en effektivare verksamhet och för att våra gemensamma resurser ska användas på rätt sätt. 

Vi gör det som man som politiker måste göra: PRIORITERAR. Därför säger vi NEJ till kulturhus, vi säger NEJ till en ny simbassäng i Paradiset och vi säger också NEJ till verksamheter som inte håller måttet eller har spelat ut sitt syfte. 

Vi har en mycket stark uppfattning om att pengar alltid ska hanteras med försiktighet och ännu mer andras pengar. Därför kräver inte vi mer pengar utav Örnsköldsviks skattebetalare utan väljer istället att omfördela de resurser vi har. 

(S) tror däremot som vanligt på att en skattehöjning ska lösa dom skenade kostnaderna. Ungefär som om man skulle trycka gasen i botten när bensinen håller på att ta slut i bilen, och tänka: ”Fort! Gasa! Så vi hinner fram innan bensinen tar slut!”. Sådant fungerar inte helt enkelt. 

Vi tror också på idén att andra aktörer ska få vara med och bidra till välfärden. Vi ställer oss därför positiva till att låta andra bidra inom omsorgen. Detta har vi sagt i många år – och se nu när vi har fått denna Corona-pandemi. Hade privata aktörer funnits med i kommunen så hade man kunnat välja själv vilken slags omsorg man vill ha under dessa besvärliga omständigheter! Men nej, nej! Under det socialistiska styret i Örnsköldsvik ska ingen få välja någonting! Allt sådant ska vara ideologiskt ordnat enligt en socialistisk modell som hör hemma på historiens skräphög! 

Vidare anser vi även att andra än kommunen kan utföra sådana uppgifter som att städa, underhålla och drifta våra verksamheter – vilket innebär kraftigt lägre kostnader, som istället kan läggas på verksamheter som skola och omsorg. Detta skapar också fler jobb. 

Vi är mycket nöjda över vår budget och anser för övrigt att det är fullkomligt galet och sjukt att det nuvarande socialistiska styret inte har för avsikt att ta tag i de verkliga problemen när det gäller den katastrofala ekonomin i kommunen, utan istället sopar alla problem under mattan och vill nödlösa situationen tillfälligt med högre skatt! 

Och medan Örnsköldsvik varje dag går allt djupare ner i ett ekonomiskt kaos med Socialdemokraternas politik, så förstår allt fler vartefter att det inte fungerar! 

Vår budget är ett steg i riktning mot att lösa problemen. För vi MÅSTE lösa kommunens problem – och i förlängningen vara med och lösa Sveriges problem. 

_____

 

Budgetförslag-2021-2023-ÖrnsköldviksAlliansen