Moderaterna tappar inte farten inför 2021!

Vi tror på att alla som bor i Örnsköldsviks kommun har en stark önskan att deras intjänade skattepengar inte skall missbrukas. Det är en av de huvudfrågor som vi moderater i Örnsköldsvik kommer att fortsätta bevaka och påverka i vår politik under 2021. 

EXTRA POLITISKT FORUM!

På grund av aktuell situation kring hälsosjukvården och dom förslag som förvaltningen presenterat.